Neurologinen fysioterapia

vammaryhmille kuten selkäydinvammaiset, aivohalvaussairaudet, MS, Parkinson ja erilaiset lihasrappauma- sekä reumasairaudet.

Neurologinen fysioterapia

Fysiokeskus Itäkunto toteuttaa aktiivista ja yksilöllistä fysioterapiaa pyörätuolin käyttäjälle soveltuvissa tiloissa, jonne on esteetön pääsy. Vahva manuaalisen fysioterapian osaaminen yhdistyy nykyaikaiseen aktiiviseen kuntoutukseen. Tarjoamme asiakkaillemme tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian lisäksi neurologista kuntoutusta hoitolaitoksemme tiloissa, lähiympäristön liikuntapaikoissa sekä kotikäynteinä asiakkaan kotona.

Neurologinen fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka avulle pyritään asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn parantumiseen ja/tai ylläpysymiseen. Neurologinen fysioterapia on vaativa fysioterapian osa-alue, joka edellyttää terapeuteilta laaja-alaista asiantuntemusta. Fysioterapeuttien on tunnettava vamman/sairauden erityispiirteet sekä niiden aiheuttamat vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistöön sekä asento- ja liikemalleihin. Fysioterapeutti on liikkumisen apuvälineiden asiantuntija sekä ohjaa tarvittaessa omaisia myös asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Fysioterapeuttimme päivittävät jatkuvasti osaamistaan osallistumalla säännöllisesti alan koulutuksiin.

Kenelle tarjoamme neurologista fysioterapiaa?

Tarjoamme fysioterapiaa neurologisille vammaryhmille kuten selkäydinvammaiset, aivohalvaussairaudet, MS, Parkinson ja erilaiset lihasrappeuma- sekä reumasairaudet.

Menetelmät

Käytetyt menetelmät valitaan lähettävän tahon asettamien tavoitteiden ja asiakkaan henkilökohtaisen tarpeen ja voimavarojen mukaan. Fysioterapia voi sisältää esimerkiksi liikeharjoittelua, toiminnallisia harjoitteita, manuaalista terapiaa, apuvälinekartoitusta sekä ohjausta ja neuvontaa. Fysioterapia voidaan toteuttaa laitoksen tiloissa, lähiympäristön liikuntapaikoissa tai kuntoutujan omassa toimintaympäristössä kotikäynteinä. Itäkunnossa on käytössämme kuntosalilaitteet, sisältäen sähköavusteisen Motomed polkulaitteen ja kaksi leveää harjoitteluplinttiä, joista toinen on sähkösäätöinen.

Kuntoutuksen tavoitteet

Fysioterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan mahdollisuuksia tavalliseen elämään, lisätä käytössä olevia voimavaroja sekä ylläpitää ja parantaa liikkumis- ja toimintakykyä.

Fysioterapian yksilölliset tavoitteet ja sisältö määräytyvät vamman vaikeusasteen ja/tai sairauden aiheuttamien oireiden toiminnan vajauden sekä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Fysioterapian tavoitteet perustuvat asiakkaan ja terapeutin yhdessä laatimaan suunnitelmaan ja kuntoutusprosessin jatkuvaan arviointiin.

Toimintamme lähtökohtana on tuloksellisuus ja mitattavuus

Hyödynnämme kuntoutuksessa käytössä olevia uusimpia tutkimustuloksia ja teemme tiivistä yhteistyötä lähettävän tahon, lääkäreiden, kuntoutussuunnittelijoiden, omaisten ja apuvälineitä tarjoavien yritysten kanssa asiakkaan parhaaksi. Yhtenä arvioinnin välineenä on käytössämme KELAn suosittelema GAS-menetelmä.

Copyright © Fysiokeskus Itäkunto. Tietosuojaseloste. site by MXR