Fysioterapia

ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

Fysioterapia

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat jonkin vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttaman alentuneen toimintakyvyn hoitamiseen/ edistämiseen. Fysioterapia sopii kaikenikäisille.

Fysioterapia koostuu asiakkaan ja fysioterapeutin yhteistyöllä laatimasta hoitosuunnitelmasta. Asiakkaan osallistuminen hoidon suunnittelemiseen ja sen kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen on tärkeässä asemassa hoidon onnistumisen kannalta. Asiakkaan oma motivaatio vie hoitoa parhaiten eteenpäin.

Fysioterapia koostuu monista eri osa-alueista ja hoitomuotoja on monia. Ohjaus ja neuvonta kuuluvat aina fysioterapiahoitoihin. Tärkeä osa fysioterapiaa on manuaalinen käsittely. Tämän lisäksi voi fysioterapia pitää sisällään mm. kuntosaliharjoittelua, allasterapiaa, venyttelyjä, erilaisia kunto- ja toimintakykytestejä, ryhmäliikuntaa.

Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan tehtävänä on kannatella ja tukea sisäelimiä sekä mahdollistaa peräaukon, emättimen ja virtsarakon normaalia toimintaa. Toimiva lantionpohja luo edellytykset hyvälle ryhdille ja sen säilyttämiselle. Lantionpohjan toimintahäiriöt johtavat elämänlaadun heikkenemiseen. Lantionpohjan lihasten hyväkunto on tärkeä osa hyvinvointia. Lantionpohjan fysioterapialla saadaan aikaan hyviä tuloksia pidätysongelmien, tiheävirtsaisuuden, lantionpohjan ylijännitys sekä kipujen suhteen. Lantionpohjan toimintahäiriöitä voi esiintyä missä tahansa elämän vaiheessa. Lantionpohjan lihakset vastaavat myös seksuaalisesta nautinnosta. Synnytyksen yhteydessä lantionpohjan lihaksisto saattaa vaurioitua ja aiheuttaa virtsan- ja ulosteenpidätyskyvyn menetystä. Erilaisten neurologisten sairauksien yhteydessä lantionpohjan toiminta voi myös häiriintyä ja aiheuttaa ongelmia pidätyskykyyn sekä paikallisia kiputiloja.

Lantionpohjan fysioterapiassa pyritään palauttamaan lantionpohjan normaali toiminta. Käytännössä tämä tarkoittaa lihasten oikea-aikaisen supistuksen koordinointia, lihasvoiman palautumista sekä lihasten kykyä rentoutua. Tyypillisiä syitä hakeutua lantionpohjan fysioterapiaan ovat virtsan- ja ulosteen pidätyskyvyn ongelmat, lantionalueen kiputilat, yhdyntäkivut ja lantion alueen elinten laskeumat.

Lantionpohjan fysioterapia alkaa alkututkimuksella jonka perusteella laaditaan hoitosuunnitelma. Yksilöllinen hoito voi sisältää mm. Biopalauteharjoittelua, ja sähkösimulaatiota, lantionpohjan lihasvoimaharjoittelua ja kotona tehtävää harjoittelua. Tutkimusta eikä sähköhoitoa ei suoriteta kuukautisten eikä raskauden aikana.

Milloin fysioterapiaan?

  • ryhtivirheet
  • selkäongelmat
  • niska- hartiaongelmat
  • nivelongelmat (esim. olkapää, polvi, nilkka)
  • lihaskivut
  • liikkuvuusrajoitteet
  • neurologiset diagnoosit (esim. Ms-tauti, Parkinson, ALS, CP-vamma, aivohalvaus, selkäydinvamma)
  • traumat

Fysioterapiaan hakeudutaan useimmiten joko lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Sairausvakuutuslain perusteella vain lähetteellä tulleet asiakkaat saavat hoidosta korvauksen.

KELA korvaa vaikeavammaisten kuntoutuksen siihen luvat saaneissa fysikaalisissa hoitolaitoksissa. Itäkunnossa on tuotettu vaikeavammaisten kuntoutusta yrityksen perustamisesta saakka. Tarpeen vaatiessa fysioterapia voidaan tehdä myös asiakkaan kotona kotikäynteinä.

Varaa aika

Copyright © Fysiokeskus Itäkunto. Tietosuojaseloste. site by MXR