Fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat jonkin vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttaman alentuneen toimintakyvyn hoitamiseen/ edistämiseen. Fysioterapia sopii kaikenikäisille.

Fysioterapia koostuu asiakkaan ja fysioterapeutin yhteistyöllä laatimasta hoitosuunnitelmasta. Asiakkaan osallistuminen hoidon suunnittelemiseen ja sen kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen on tärkeässä asemassa hoidon onnistumisen kannalta. Asiakkaan oma motivaatio vie hoitoa parhaiten eteenpäin.

Fysioterapia koostuu monista eri osa-alueista ja hoitomuotoja on monia. Ohjaus ja neuvonta kuuluvat aina fysioterapiahoitoihin. Tärkeä osa fysioterapiaa on manuaalinen käsittely. Tämän lisäksi voi fysioterapia pitää sisällään mm. kuntosaliharjoittelua, allasterapiaa, venyttelyjä, erilaisia kunto- ja toimintakykytestejä, ryhmäliikuntaa.

Milloin fysioterapiaan?

  • ryhtivirheet
  • selkäongelmat
  • niska- hartiaongelmat
  • nivelongelmat (esim. olkapää, polvi, nilkka)
  • lihaskivut
  • liikkuvuusrajoitteet
  • neurologiset diagnoosit (esim. Ms-tauti, Parkinson, ALS, CP-vamma, aivohalvaus, selkäydinvamma)
  • traumat

Fysioterapiaan hakeudutaan useimmiten joko lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Sairausvakuutuslain perusteella vain lähetteellä tulleet asiakkaat saavat hoidosta korvauksen.

KELA korvaa vaikeavammaisten kuntoutuksen siihen luvat saaneissa fysikaalisissa hoitolaitoksissa. Itäkunnossa on tuotettu vaikeavammaisten kuntoutusta yrityksen perustamisesta saakka. Tarpeen vaatiessa fysioterapia voidaan tehdä myös asiakkaan kotona kotikäynteinä.

Copyright © Fysiokeskus Itäkunto. site by slim